Tilbakeblikk på den internasjonale læringsfestivalen

Overveldende tilbakemeldinger fra deltakerne, både på den høye standarden foredragsholderne holdt med nye spennende innfallsvinkler til læring, bredden på innholdet i læringsverkstedene og at ungdommene fra AIB gjorde den største forskjellen.

Dette var en festival for å mobilisere ekspertise, kunnskap og kreativitet for å utforske og utvikle nye måter å lære sammen på. Konferansen stilte blant annet spørsmål om hvordan man kan lære av de som har klart å skape noen av de beste læringsmiljøene innenfor skole, utdanning og organisasjoner i verden i dag. Læringsfestivalen bøy på noen av de fremste forskerne innen styrkebasert læring og sosialkonstruksjonisme, blant annet Kenneth Gergen, Elspeth Mc Adams, Gert Biesta og Larry Espe. Dessuten kom ulike læringsmiljøer fra hele verden som hver på sin måte har oppnådd svært gode resultater i sitt læringsarbeid. De delte sine erfaringer og inviterte til workshops hvor målet var å lære av suksesser og sammen skape innovativ læringspraksis som flere kan ta i bruk. Alle deltakere ble utfordret til aktiv deling av kunnskap og erfaringer. 

Arbeidsinstituttet i Buskerud arrangerte festivalen i samarbeid med Lent, Taos Institute og Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring.

Første dagen av festivalen åpent Kronrprinsen med et innsiktfullt og viktig foredrag, Det fikk veldig oppmerksomhet spesielt fra utenlandske gjester at vi har en Kronprins som involverer seg så mye med stort engasjement, et vidt kunnskapsfelt og stort hjerte. Tusen tusen takk. Dag to var det UngInvest AIB sin prins Mats som åpnet dagen ved å dele sine erfaringer med kommentarer fra vår gode samarbeidspartner fra forebyggende politi Erlend Madsen. tusen tusen takk - det gjorde et formidabelt inntrykk. Mats. Den dagen var du helten!

 

Under festivalen fikk deltakerne i praksis se et læringsfellesskap som har tatt i bruk styrkebaserte tilnærminger, og baserer arbeidet på sosialkonstruksjonistisk forståelse. «Som leder i AIB vet jeg hvor mye vi tid vi har brukt til å planlegge dette arrangementet sammen, og hvor mye vi har øvd på alle de ulike oppgavene som skulle håndteres. Jeg er veldig stolt av å være en del av dette læringsfellesskapet, og jeg ser også hvordan denne type arrangement får oss alle til å strekke oss lenger enn vi trodde var mulig. I ettertid og mens arrangementet står på gir det oss en skikkelig boost. Vi lærer på flere nivå samtidig. Også har vi det jo så moro.»

På denne læringsfestivalen hadde vi i UngInvest AIB workshop sammen med konsulentfirmaet McKinsey, hvor Kjartan fortalte hvordan de hadde lagt opp sitt spredningsarbeid. Morsomt at McKinsey har lagt om sine strategier og de siste fem årene benytter styrkebasert tenkesett og verktøy som AI, mens AIB har holdt på i 11 år med dette. Vi kunne selvsagt vise til mange like erfaringer, men spennende at McKinsey har greidd å innføre dette i hele sin organisasjon verden over med 20 000 medarbeidere. 

Måten vi planlegger på i UngInvest AIB er spesiell og knyttet til den sosialskontruksjonistiske  og styrkebaserte tilnærmingen. Vi jobber med styrkebaserte prosesser i forkant. Noen ganger starter vi med en 5 D prosess som er knyttet til aksjonsforskningsmodellen Appreciative Inquiry (AI). Alle i virksomheten inviteres inn, unge og eldre læringskolleger. Vi starter med anerkjennende intervju som tar utgangspunkt i at vi forteller om det beste arrangementet vi har deltatt i tidligere. Deretter stiller anerkjennende undersøkende spørsmål fra spørreguide, for å identifisere suksessfaktorene som gjorde dette konkrete arrangementet så vellykket. Så ser vi for oss hvordan et nytt arrangement vil se ut dersom disse faktorene kommer fram i enda sterkere grad. Deretter ser vi etter nye måter å gjøre ting på som vil skape enda større muligheter. Vi skaper felles bilder av ønsket virkelighet og så lager vi veikart som gjør det mulig for oss å realisere disse framtidsbildene.

Noen ganger samler vi alle, unge og eldre læringskolleger, og går rett i gang med å snakke fram dette framtidsbilde. Vi starter da med parvise samtaler om hvilke muligheter arrangementet kan skape for AIB og for hver enkelt av oss. Vi forsøker å skape bilder av det vi ønsker skal ha skjedd dersom alt klaffer og vi overgår det vi trodde var mulig. Disse bildene presenterer vi for hverandre, og så lager vi rollespill som viser hva som kommer på TV eller avisartikler som skriver om det som har skjedd. Dette jobbet vi med på generalprøven til festivalen og det gikk så det suste og ungdommene jobbet med framtidsbilder om bla hva de ønsket at tabloidene skulle skrive om festivalen i etterkant. Og drøm ble til virkelighet.

Etterpå grupperer vi temaene, og lager arbeidsgrupper som hver enkelt kan velge seg inn i, basert på hva som gir den enkelte mest energi, hvor de kan få brukt styrkene sine best mulig. Deretter jobber vi i disse gruppene, har samlinger med faste mellomrom hvor vi deler det vi har gjort i fht ønsket resultat, klapper og heier hverandre fram, og koordinerer innsatsen.

Dette er krevende prosesser som er helt avhengig av ledelse og samarbeid. Dette er en måte å jobbe organisk på, i tråd med distribuert ledelse. Gjennom dette tar vi også i bruk teori om hvordan man kan utløse indre motivasjon, vi jobber som et lærende fellesskap, og vi bygger på hverandres kompetanse.

Tusen takk til alle for en fantastisk flott festival, vi sees igjen til neste år.


Publisert 1. juni 2016, oppdatert 14. juni 2018.