Oppstarttidspunkt AIB 2013/2014

Her finner du tidspunktene for oppstart skoleåret 2013/2014. Oppstart 19. august.

Arbeidsinstituttet i Buskerud

Avd. Kongsberg
Avd. Ringerike
Avd. Midtfylket
Avd. Drammen 

 

Alle
Alle 
Alle 
Alle 

 

Kl 0815
Kl 0830 
Kl 0830
Kl 0930 


Publisert 4. juli 2013, oppdatert 29. september 2015.