Mens du venter på skoleplass, ta kontakt med Arbeidsinstituttet Buskerud.

Har du ikke skoleplass eller står på venteliste til videregående skole?

Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB) kan tilby deg timer på søkerverksted i perioden frem til høstferien. Du kan få tilbud på pedagogisk verksted og/eller på et av verkstedene våre mens du står på venteliste. Vi kan holde kontakten med skolen slik at du vet hvordan du ligger an i forhold til inntaket, og du kommer i gang med læringsarbeidet.

Dersom du ikke har søkt videregående opplæring og står uten daglig aktivitet fra høsten av, så ta kontakt med oss. Kanskje AIB kan være et godt avklarings- og læringssted for deg for å komme videre inn i utdanning eller jobb? AIB har avdelinger på Ringerike, Midtfylket, Drammen og Kongsberg (www.aib.bfk.no).

 Avdeling Drammen  ​32261200 / PPOT 32808650

Avdeling Kongsberg ​32261280 / PPOT 32868270

Avdeling Midtfylke   32789570 / PPOT 32808650

Avdeling Ringerike   ​32261250 / PPOT 41464241


Publisert 4. august 2014, oppdatert 29. september 2015.