Trafikksikkerhetskampanjen “Si ifra!”

23. september var unge og eldre læringskollegaer på AID for å være med på Trafikksikkerhetskampanjen “Si ifra!”

- Si ifra!-kampanjen kan redde liv og målet med kampanjen er å redusere antall ungdomsulykker. Ungdom i alderen 16 – 24 år er spesielt utsatt i trafikken.


Publisert 24. september 2013, oppdatert 29. september 2015.