Arbeidsinstituttet Buskerud(AIB) , avdeling Ringerike har hatt besøk av en delegasjon fra Bulgaria.

Utgangspunktet for besøket var en internasjonal konferanse i Den Norske opera, hvor Arbeidsinstituttet hadde et innlegg og hvor Rolf Aslaksrud Kristiansen, EUROMASC - European Masters of Skilled Crafts, nå i etterkant har tatt kontakt. Bakgrunnen for dette var at EUROMASC er partner i det bulgarske EØS-prosjektet «Second Chance» som sikter mot å gi ungdom under press nye muligheter til kompetansebygging og deltakelse i arbeidslivet.

Det var representanter fra ulike interesseorganisasjoner, departement og skoler som ser på nye tilnærminger for å sikre ungdom en plass i arbeidsmarkedet. I tillegg til AIB skal delegasjonen besøke NHO, Mesterbrev, Attføringsbedriftene, Utdanningsdirektoratet og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Delegasjonen tilbrakte en halv dag i Arbeidsinstituttets nye lokaler på Risesletta, hvor de fikk omvisning og informasjon om hvordan AIB jobber sammen med ungdom slik at de når sine mål i yrkeslivet. Det var en svært interessert gruppe som fikk informasjon og omvisning på de ulike verkstedene til Arbeidsinstituttet.


Publisert 15. oktober 2015, oppdatert 14. juni 2018.