Oppdragsvirksomhet i AIB

Leder i AIB Ingebjørg Mæland, ungdommer og ansatte har mange oppdrag mange steder i landet, fra Bardufoss i nord, Bergen i vest og Oslo i øst.

 

Vi har lært ansatte og elever fra høyskoler, videregående skoler og andre interesserte om det styrkebaserte tenkesettet Appreciative Inguiry ( AI ) og hvordan vi i AIB konkret arbeider etter dette tenkesettet. Det har blitt gitt opplæring i følgekort, elevsamtaler og vi har hatt hele dager med styrkespotting og 5D prosesser.
Siste oppdrag var 13. desember på Haraldvangen i Hurdal, for Voksne for barn sitt prosjekt Drømmeskolen. Rådgiver Gry Kviting og avdelingsleder Solfrid Hole fra AIB avd. Kongsberg hadde ansvaret for en dag med styrkespotting og 5D prosess for 40 ungdommer og voksne fra 7 videregående skoler og ungdomsskoler fra hele landet. Det ble en flott dag med entusiastiske og kreative ungdommer som beskrev sine drømmer om hvordan de skulle skape Drømmeklassen og Drømmeskolen. De identifiserte styrker, hadde 5D-prosess med anerkjennende intervju, treøvelse og kreative uttrykk og rollespill. Hver skole laget veikart om veien videre mot Drømmeskolen 2015. Dagen ble avsluttet med Det beste med dagen og tilbakemeldingene var flotte. Her er noen smakebiter: veldig spennende og nyttig, opplegget fikk de to dagene til å henge sammen og bli avsluttet på en god måte, styrkekortene var veldig bra, lærte om styrker jeg ikke hadde tenkt over at jeg hadde, morsomt med rollespill, veldig bra med veikart så en får planlagt for egen skole, alt var veldig spennende, godt ledet og veldig inspirerende.


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 29. september 2015.