Flott leserinnlegg av Tor Einar, elevrådsleder på AIB avd. Drammen.

"Det er ikke håp for deg. Du kan bare glemme de drømmene du har".

Et sterkt leserinnlegg om psykisk helse og fravær i skolen av Tor Einar Berget Erlandsen, elevrådsleder på AIB avd Drammen og kursdeltaker på Salg- Service.

I leserinnlegget reflekterer Tor Einar over årsakene til fravær og sier at: «Vi må begynne å fokusere mer på når vi faktisk får til ting enn når vi ikke gjør det. Hvorfor og når kommer de elevene som ofte er borte ellers? Og at vi spør hva som må til for at denne personen som ofte er borte skal greie å komme på skolen.»

Ved å skifte fokus fra det negative til det en faktisk mestrer, og systematisk leite etter styrkene hos hver enkelt, mener Tor Einar at en får økt mestringsfølelse, trivsel og oppmøte på skolen. Han har selv en skolehistorie som førte til at han sluttet skolen.

Nå er Tor Einar elev ved Arbeidsinstituttet i Buskerud, elevrådsleder og stortrives på skolen. Han sier selv at den store forskjellen ligger i AIB sitt konsekvente fokus på hver elev sine styrker. I det sterke leserinnlegget spør han hvorfor ikke andre skoler kan jobbe ut fra samme utgangspunkt.

Les innlegget her

 

 


Publisert 2. februar 2016, oppdatert 14. juni 2018.