Ledelse for framtiden - Framtidens ledelse

AIB og Lent as inviterer i samarbeid med NHO og Kronprinsparets fond til seminar 17. og 18. april 2013 på Sundvolden hotell

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tema:
Hvordan kan vi sammen skape en videregående opplæring og skolehverdag som fremmer læringslyst hoss alle og sikrer gode arbeidstakere til framtidens arbeidsliv?


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 29. september 2015.