Gi liv til utdanning. Lære sammen, leve sammen!

Den tredje internasjonale læringsfestivalen 25.-26. april. Festivalen arrangeres i samarbeid med NTNU og det internasjonale fagnettverket TAOS.

Den 25.-26.april 2019 inviterer UngInvest AIB, Taos institutt og NTNU til den tredje internasjonale læringsfestivalen! Konferansen vil sette fokus på at vi ved å dele erfaringer og ideer kan samskape et nytt syn på skole der elever er motivert og inspirert, relasjoner blomstrer, læringen er effektiv, innovasjonen går kontinuerlig og det er et nært forhold mellom skolene og omgivelsene rundt? Kan vi skape konkrete eksempler og finne realistiske måter å nå disse målene?

Deltakerne:
Selv om konferansen vil bli spesielt relevant for utdanningspersonal, inkludert lærere, administratorer og akademikere er invitasjonen helt åpen. Erfaringene og innsikten til beslutningstakere, foreldre og våre elever/studenter er helt uvurderlig. 
Internasjonalt anerkjente forelesere blir invitert å dele kunnskap og visdom.

Siden 2011 har UngInvest AIB hatt en samarbeidsavtale med Kronprinsparets fond i Norge. Fra 2016 har UngInvest AIB hatt støtte fra Egmontfondene i Danmark. 
Deres støtte gjør oss i stand til å invitere til denne konferansen sammen med våre yngre læringskollegaer. De vil ta aktiv del i konferansen og delta på workshops og lignende.
Høsten 2017 ble UngInvest AIB valgt ut som en av tre norske changemaker skoler i Norge og alle i Ashokas verdensomspennende nettverk er invitert.

For mer info, besøk oss på: 
http://learningfestival2019.bfk.no/

Vennlig hilsen UngInvest AIB


Publisert 30. januar 2019, oppdatert 3. mars 2019.