Jeg var en “drop-out”. Nå er jeg stortingsrepresentant.

Jeg har gode minner fra skolen, jeg lærte raskt og hadde venner.

 Jeg skulle bli psykolog. Det ble jeg aldri. Jeg slutta etter 11/2 år på allmennfag. Jeg ble en “drop-out”. Eller forresten, det er hva jeg ville blitt kalt i dag. Den gangen het jeg i stedet Laila. Jeg hadde ingen offentlig merkelapp, men ble sett som et individ med ressurser.

Les Stortingsrepresentant Laila Gustavsens blogg og innlegg om "Drop-out"


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 29. september 2015.