Kronprinsen åpner den internasjonale læringsfestivalen

" Inspiring Learning Life»" 13. april 2016 på Sundvolden hotel i Buskerud.

Arbeidsinstituttet Buskerud er en av arrangørene bak festivalen.

Målet for festivalen er å mobilisere ekspertise, kunnskap og kreativitet for å utforske og utvikle nye måter å lære sammen på. Konferansen stiller blant annet spørsmål om hvordan man kan lære av de som har klart å skape noen av de beste læringsmiljøene innenfor skole og utdanning i verden i dag.

Festivalen finner sted 13.- 14. april på Sundvolden hotel i Buskerud. For mer informasjon om arrangementet og påmelding se:

http://inspiringlearninglife.com/


Publisert 7. februar 2016, oppdatert 14. juni 2018.