Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid

Velkommen til studium i Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger til lærings- og utviklingsarbeid.

Link til:
 Studieplanstudieår 2014 – 2017
Årsenhet Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid

Norges første studium i Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger til lærings- og utviklingsarbeid.Appreciative Inquiry (AI) innebærer systematiske undersøkelser av når organisasjoner og mennesker fungerer på sitt aller beste.Det er en relasjonell tilnærming til lærings- og endringsarbeid som gjør at ansatte og ledere, barn og ungdom blir bevisste på og tar i bruk sine styrker.Dette utløser glede, stolthet og nysgjerrighet, og kan bidra til å skape resultater som overgår det man kunne forvente.

 

Innhold
Emnet vil gi en grunnleggende innføring i styrkebaserte perspektiver til lærings- og utviklingsarbeid, med hovedvekt på Appreciative Inquiry (AI).

AI er et alternativ til annen teori om utviklingsarbeid, som forutsetter at man har et problem, og at målet med utviklingsarbeidet er å løse problemene. Med AI tenker man heller at målet for utviklingsarbeid bør være langt mer offensivt enn å løse problemer.

Målet er å utløse organisasjoners og/eller menneskers største potensial. Studiet legger vekt på å oppøve praktiske ferdigheter i ledelse av anerkjennende endringsarbeid og i bruk av ulike styrkebaserte metoder for læring i arbeid med barn og ungdom.

 

Målgruppe
Studiet vil primært ha fokus på endrings- og læringsarbeid i skoler, barnehager, oppvekstmiljøer og institusjoner som jobber med barn og ungdom.Det henvender seg til lærere, skoleledere, opplæringsansvarlige, barnevernpedagoger, sosionomer og lignende yrkesgrupper. Studiet vil også være relevant for prosessveiledere og andre som ønsker å arbeide med styrkebasert lærings- og utviklingsarbeid.

 

PRAKTISK INFO OM STUDIE

 

Se intervjuer av tidligere studenter og deres erfaringer fra AI studie: 

 

Intervju AI student 1: 

Intervju AI student 2: 

 

 

 


Publisert 6. mars 2013, oppdatert 18. mai 2016.