AIB på NAV sin lederkonferanse i Nordland

Leder for Arbeidsinstituttet i Buskerud Ingebjørg Mæland, og tidligere elev og nå ansatt læringskollega Tine Sydtskow, har denne uken holdt foredrag om styrkebasert organisasjonsutvikling på NAV sin lederkonferanse i Nordland

De snakket blant annet om viktigheten av å transformere en kultur innenfra - ved å involvere alle medarbeidere og derigjennom få brukt hele organisasjonens kompetanse.
AIB bruker også styrkebasert læring i sitt arbeid med ungdom. Det handler om å se styrkene til hver enkelt ungdom - og så bygge på det.
En av de mange som ble inspirert var fylkesdirektør i NAV Nordland, Kjell Hugvik:-)


Publisert 28. oktober 2015, oppdatert 14. juni 2018.

blog comments powered by Disqus