Metodeverktøy

Metodeboka

Boka Anerkjennende elevsamtaler gir metoder for reell elevmedvirkning i arbeidet med karriereplanlegging og forebygging av frafall i opplæringen.
Boka er skrevet av Ingebjørg Mæland, leder ved UngInvest AIB
og Bjørn Hauger, sosiolog og partner i Lent as.

Boka koster kr 298,- og sendes som postoppkrav.

 

Styrkekort


Bakgrunn og forståelse:
Teorien bak styrkekortene knyttes i første rekke til psykologene Martin Seligman og Christopher Peterson. Sammen med forskere fra hele verden og på tvers av kulturer, identifiserte de seks kjernedyder som de mener leder til meningsfulle liv.

Deretter indetifiserte de 24 universelle karakterstyrker som bygger på disse dydene. Disse karakterstyrkene kan trenes opp til et godt funsjonsnivå, dersom man jobber systematisk og bevisst med dette. Styrkekortene er basert på dette og er godkjent av VIA Institute on Character.

Hva er karakterstyrke?

Karakterstyrkene påvirker hvordan mennesker tenker, føler og oppfører seg. De kan være nøkkelen til at du kan være den beste deg. Når du lærer om dine styrker, kan du få innsikt i hvilke styrker som er spesielt karakteristiske for deg. Disse styrkene kaller vi signaturstyrker.

Når vi identifiserer hvilke karakterstyrker som finnes i skoleklasser, lederteam, eller andre grupper av mennesker, kan vi sette sammen team med komplimentære styrker. Dette er viktig når man skal lage gode læringsfellesskap. Det fører også til at man ser og verdsetter at vi er forskjellige.

Her ser du hvordan du kan bruke styrkekortene:

https://www.youtube.com/watch?v=TvMK5J7Acns

Styrkekort kan brukes på følgende områder:

  • I relasjonelle samtaler mellom to personer
  • I arbeid med teambygging
  • I arbeid med organisasjonsutvikling

Enkeltkortstokker kr. 125,- per stk.

 

Store styrkekort


Samme innhold som de små, men kan brukes i større grupper og tydeliggjøring av bredden av styrker i gruppa.

Styrkehjul med spørreskjema.

Snurr styrkehjulet for å sette fokus på én styrke. Bruk vedlagte arbeidshefte hvor styrkes direkte inn i forskjellige fag som norsk, engelsk, samfunnsfag m.m.

 

Ta kontakt med Mariane Oskarsson på e-post: mariane.o...@bfk.no
eller ring oss på tlf: 32 26 12 00 for bestilling og mer informasjon.


Publisert 7. mars 2013, oppdatert 11. september 2019.